Aktuální akce

Akce ve ŠD - září 2017

1. Seznámení se s prvňáčky

2. Seznámení žáků s bezpečnostními pravidly ŠD a vnitřním řádem ŠD.
3. Úhradu za 1. pololetí ve výši 750,- Kč vybereme do 10. září 2017!!
4. Zájmové kroužky při ŠD začínají od pondělí 18. září 2017. Keramika od října.
    Předem přineste vyplněnou přihlášku.
5. Rodiče žáků 1. tříd během měsíce září vyřídí svému dítěti registraci v knihovně. Knihovna je otevřená    každou středu od 14. do 15. hod. Registrace pro prvňáčky je během září zdarma. Od října za  50,- Kč. Do  knihovny budeme chodit pravidelně každý měsíc. Začínáme 4. října 2017.
6. Knihovna v měsíci říjnu:
    Středa: 4. 10. 2017 - 1. odd. ŠD
                11. 10. 2017 - 2. odd. ŠD (roční poplatek 50,-Kč)
                18. 10. 2017 - 3. odd. ŠD (roční poplatek 50,- Kč)

Seznam věcí do ŠD:
- deníček
- ručník s poutkem
- toaletní papír, papírové kapesníčky (v krabičce), papírové utěrky
- sirup
- převlečení na ven (v látkovém pytli) 
Všechny osobní věci dětem čitelně podepište!!!