Aktuální akce

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR, nebudou na naší škole od 5. 10. 2020 zájmové kroužky.

Výjimku tvoří sportovní aktivity: ATLETIKA, JUDO.

Akce ve ŠD - říjen 2020

1. Od 5. 10. do 9. 10. 2020 DNY HUDBY - práce s dětmi v jednotlivých odděleních ŠD.

2. SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ: čtvrtek 15. 10. od 14:00 do 15:30 hod. na školní zahradě.

    Plnění úkolů na stanovištích, hry, zábava. Za nepříznivého počasí se slavnost konat nebude, jiný termín            upřesníme.

3. HALLOWEEN: čtvrtek 22. 10. od 14:00 do 15:00

    Děti si přinesou dýni, kterou si vyzdobí. Práce v jednotlivých odděleních ŠD.

4. Středa 28.10. - Státní svátek

    Čtvrtek a pátek 29. a 30. 10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINYINFORMACE PRO RODIČE

1. září -provoz RANNÍ ŠD nebude!

          - odpolední provoz bude zajištěn od 8:45 do 16:30 hod.

 Následující dny: ranní 6:30 - 8:00

                           odpolední - po vyučování, až do 16:30 hod.

Seznam věcí pro žáky do ŠD:

 - deníček

 - 1 balení papírových utěrek

 - papírové kapesníky v krabičce

 - 1 balení bílých papírů A4

 - sirup

 - zaplacené obědy

 - vyplněný zápisní lístek a zaplacenou částku ve výši 750,- Kč na jedno pololetí šk. roku 2020/2021 

   VŠE DO PÁTKU 4. 9. 2020!


      ORGANIZACE ODDĚLENÍ

 1. oddělení - žáci 1. třídy (školní družinu mají v "zeleném" přístavku v 1. poschodí)                                     vychovatelka P. Hrabinová

 2. oddělení - žáci 2. třídy ( školní družinu mají v "zeleném" přístavku v 1. poschodí)                               vychovatelka D. Hrdličková

 3. oddělení - žáci 3. a 4. třídy ( školní družinu mají v hlavní budově školy, učebně 3. třídy)                     vychovatelka E. Procházková

Při vyzvedávání dětí z 3. oddělení ( mezi 12:30 - 15:00 hod.), volejte na tel. č. 775 858 602                             - paní E. Procházkové. 

POZOR!

Po 15:00 hod. se děti ze 3. odd. přestěhují do "ZELENÉHO" přístavku a zde si je vyzvednete do 16:30. 

Ranní a odpolední provoz bude probíhat pro všechna oddělení ŠD v "ZELENÉM "přístavku školy.

Při příchodu do družiny, nebo při vyzvedávání zvoňte na zvonek u vchodu a z hygienických důvodů čekejte venku před školou!

Pro ŠD platí stejná hygienická pravidla jako pro ZŠ Bednářova.

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

 poplatek za ŠD prvního pololetí školního roku 2020/2021 budu vybírat ve čtvrtek 3. 9. a v pátek 4. 9. 2020   u dveří ŠD ("zelený" přístavek školy).

Ráno - 6:30 - 8:00 hod.

Odpoledne - 15:00 - 16:30 hod.

Částku ve výši 750,- Kč (250,- jen ranní ŠD), můžete poslat po dětech nebo přinést osobně.

                                                                                                                     D. Hrdličková