Aktuální akce

Akce ve ŠD - červen 2018

1. KNIHOVNA 
  Z důvodů rekonstrukce knihovny v Horních Heršpicích, žádáme rodiče, aby dohlédli na vrácení vypůjčených knih do jiných poboček Mahenovy knihovny v Brně. Děkujeme
2. Od pondělí 11. června 2018 do konce školního roku budou zrušeny všechny kroužky při ŠD.
3. V úterý 26. června 2018 - Zahradní slavnost 
    Vystoupení žáků naší školy, hry. Začátek v 16:30h.
4. Poplatek za školní družinu ve výši 750,-Kč ( 250,-Kč - ranní ŠD) za pololetí budeme                                                                          v příštím školním roce 2018/ 2019 vybírat pouze 4. a 5. září 2018 od 6:30 do 10:00 h. a odpoledne od 15:00 do 16:30 h.
5. Ve středu 20. 6. 2018 - vystoupení v krasojízdě, Sokol Horní Heršpice, Bohunická 2.
    Ze školy vycházíme ve 13:30 h, návrat 15:15 h. (Všechna tři oddělení ŠD.)

Akce ve ŠD - květen 2018

1. Připomenutí si konce 2. světové války
2. Výroba přáníček a dárků ke Dni matek (13. května)
3. Beseda s dětmi nad fotkami svých rodičů a prarodičů (14. - 18. května)
4. Malování na chodník
5. Koupání se v bazénku, relaxace na zahradě 
6. Ve čtvrtek 31. 5. 2018 - návštěva zábavného parku BONGO 14:00 - 16:00 h. Vybíráme 70,- Kč. Návrat do školy v 16:30 h.

Akce ve ŠD - duben 2018

1. V měsíci dubnu se s dětmi zaměříme na jaro. Duben - měsíc ptáků, kteří se k nám vrací. Budeme si všímat změn v přírodě.
   Připomeneme si Den Země - 22. 4.
   Pozornost zaměříme na bezpečnost - BESIP

2. Od 9. 4. do 12. 4. 2018 uspořádáme školní kolo sportovní olympiády ŠD. (Běh na 60 m, hod do dálky a skok do dálky.)
   Kategorie : 1. a 2. třída děvčata a kluci
                     3. a 4. třída děvčata a kluci
                     5. třída děvčata a kluci
   První dva z každé kategorie postupují do oblastního kola, které se koná 25. dubna na ZŠ Tuháčkova.
   Rodiče, prosím dohlédněte, aby děti měly sportovní oblečení a sportovní obuv!!!
   V tomto týdnu odpadá kroužek šikovné ruce, dramatický kroužek a sportík.

3. Středa 25. dubna 2018 - oblastní kolo sportovní olympiády ŠD, ZŠ Tuháčkova od 8:30 do 11:00 h. Žáci budou omluveni z vyučování a pojedou s paní vychovatelkou na ZŠ Tuháčkova. Děti budou mít sportovní oblečení a sportovní obuv, svačinu a jízdenky.

Akce ve ŠD - březen 2018

1. Ve čtvrtek 1. března od 14:00 do 15:30 hod. se koná v tělocvičně naší školy KARNEVAL.
   (Kroužky: keramika bude, judo odpadá!)
2. Ve středu 7. března se koná od 8:30 do 11:00 hod. městské kolo soutěže Superstar ŠD - ZŠ Antonínská. 
    Postupují vítězové z oblastního kola.
3. Čtení dětem - zájem o knihy a četbu, jazykolamy, básničky. Seznámení se s obsahem knih, spisovateli a ilustracemi.
4. Návštěva místní Mahenovy knihovny - středa od 14:00 do 15:00 hod.
     7. 3. - 1. odd. ŠD
   14. 3. - 2. odd. ŠD
   21. 3. - 3. odd. ŠD
5. V pondělí 26. března  od 14:00 do 15:30 hod. se konají velikonoční dílničky.
    Výroba zápichů a dekorací k Velikonocům. Srdečně zveme i rodiče.
6. Čtvrtek 29. 3. 2018 - Velikonoční prázdniny

Výsledky soutěže Superstar ŠD - školní kolo

V úterý 13. 2. 2018 se konalo školní kolo soutěže Superstar. Zúčastnilo se 22 žáků a první dva z každé kategorie postupují do Oblastního kola, které se koná 21. 2. 2018 na ZŠ Přemyslovo nám.
Děvčata 1. a 2. třída : 1. Natálka Borženská 27 b.
                                  2. Adriana Machátová 26 b.
                                  3. Eliška Koprová 24 b. (náhradnice)
Kluci 1. a 2. třída:      1. Mojmír Dočekal 23 b.
                                 2. Matěj Borženský 21 b.
                                 3. Denis Kuštan  19 b. (náhradník)
Děvčata 3. a 4. třída: 1. Markéta Lofflerová 22 b.
                                     Karolína Churavá  22 b.
                                 3. Tereza Dvořáková 21 b. (náhradnice)
Kluci 3. a 4. třída :    1. Sebastian Špánek 23 b.
                                2. Lucas Vokurka 22 b.
                                3. Matěj Zeman 21 b. (náhradník)
Děvčata 5. třída:       1. Tereza Němcová 26 b.

Akce ve ŠD - únor 2018

1. V pátek 2. 2. 2018 - Pololetní prázdniny
    Od 5. 2. do 9. 2. 2018 - Jarní prázdniny

2. Termíny knihovny (středa od 14:00 do 15:00 hod.)
   14. 2. - 1. odd. ŠD
   21. 2. - 2. odd. ŠD
   28. 2. - 3. odd. ŠD

3. V úterý 13. 2. od 14:00 do 15:00 hod. školní kolo pěvecké soutěže SUPERSTAR ŠD. První dva z každé kategorie postupují do obvodního kola, které se koná 21. 2. na ZŠ Přemyslovo nám.

4. Ve středu 21. 2. 2018 - Obvodní kolo soutěže Superstar ŠD - ZŠ Přemyslovo nám. od 8:30 do 11:00 hod.

5. 1. 3. 2018 KARNEVAL - od 14:00 do 15:30 hod. v tělocvičně naší školy.

Akce ve ŠD - leden 2018

1. Termíny knihovny: (středa od 14:00 do 15:00)

    10. 1. - 1. odd. ŠD

    17. 1. - 2. odd. ŠD

    24. 1. - 3. odd. ŠD

2. Od 15. 1. do 19. 1. - Jak se žilo v minulém století. Beseda s dětmi, výstava starých předmětů, porovnávání jak se žilo dřív                 a nyní.

3. Od 22. 1. do 23. 1. - Zábavný kvíz "Jak se žilo v minulém století". (V jednotlivých odděleních.)

4. Od 24. 1. do 26. 1. pěvecká soutěž Superstar. Z jednotlivých odděleních postupují nejlepší tři děvčata a kluci do školního kola,

     které se koná 13. 2. 2018.

                             

5. Ve středu 31. 1. 2018 máme zamluvený od 14:00 do 16:00 zábavný park BONGO. Do Bonga odcházíme ve 13:30, návrat do školy

    v 16:30 hod. Dětem doporučujeme vhodné sportovní oblečení, z hlediska bezpečnosti bez šňůrek, spon a přívěsků.

                                                                                                                                               VSTUPNÉ: 70,-Kč

6. Vybíráme 750,- Kč - úhrada za druhé pololetí ŠD.

     Prostředky přineste do 1. února 2018!!!

7. V pátek 2. února 2018 - POLOLETNÍ PRÁZDNINY

8. Od 5. února do 9. února 2018 - JARNÍ PRÁZDNINY