Aktuální akce

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

 poplatek za ŠD prvního pololetí školního roku 2020/2021 budu vybírat ve čtvrtek 3. 9. a v pátek 4. 9. 2020   v novém oranžovém přístavku školy.

Ráno - 6:30 - 8:00 hod.

Odpoledne - 15:00 - 16:30 hod.

Částku ve výši 750,- Kč (250,- jen ranní ŠD), můžete poslat po dětech nebo přinést osobně.

                                                                                                                     D. Hrdličková
Akce ve ŠD – březen 2020

1.     4. března 2020 od 8:30 do 11:00 hod.

  Obvodní kolo Superstar ŠD – ZŠ Přemyslovo náměstí

  Nejlepší žáci z každé kategorie budou omluveni z vyučování a pojedou s paní vychovatelkou P. Hrabinovou na ZŠ Přemyslovo nám.

  Děti budou mít: přezůvky, svačinu, 2 jízdenky (kartu na MHD).

  Sraz: v 7:25 v šatně ŠD, odchod na autobus 7:30 hod.

  Postupují: A. Churavá

                  N. Vuchkanová

                  A. Voleská

                  N. Nová

                  B. Skulník

                  P. Frýbort

                  B. Ivan

                 J. Řmot

  2.  Návštěva místní Mahenovy knihovny – 3. oddělení ŠD

        10. 3. 2020 od 14:00 do 15:00 hod.


  3.   Městské kolo pěvecké soutěže Superstar ŠD

   středa 11. března 2020 na ZŠ Antonínská. Postupují vítězové z oblastního kola.


  4.  Čtení dětem – zájem o knihy a četbu, jazykolamy, básničky.

   Výstava dětských knih, seznámení se s obsahem knih, spisovateli a ilustracemi.

   V jednotlivých odděleních ŠD.

5. Středa 11. 3. 2020 - Projektový den 1. oddělení ŠD

   13:30 – 16:30 hod.

   Exkurze HASIČSKÉ ZBROJNICE – Dolní Heršpice

   6.  Čtvrtek 12. 3. 2020 – Projektový den 2. oddělení ŠD

         13:30 – 16:30 hod.

        O. SEKORA – návštěva Moravsko - zemského muzea

       Vybírám 40,- Kč a 2 jízdenky na autobus (nebo budou mít žáci kartičku na MHD)

       Do batůžku si vezmou malou svačinu, návrat do školy v 16:30 hod.
AKCE VE ŠD – ÚNOR 2020


 1. Superstar v odděleních ŠD – 3. - 7. 2. 2020

  Pěvecká soutěž v jednotlivých odděleních ŠD.

  Do školního kola postupují nejlepší dvě děvčata a dva kluci z každého oddělení ŠD.


  2. Středa 12. února 2020 – od 14:00 do 15:00 hod. školní kolo pěvecké soutěže SUPERSTAR ŠD.

  Kategorie: děvčata 1. a 2. třída

                   kluci     1. a 2. třída

                  děvčata 3. a 4. třída

                  kluci      3. a 4. třída

  Z každé kategorie postupují první dva do obvodního kola. Termín obvodního kola upřesníme.


  3. Od 17. do 21. 2. 2020 – Jarní prázdniny             Akce ve ŠD – leden 2020

             1. Výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu.

  1. Od 13. 1. do 17. 1. soutěže v jednotlivých

   odděleních.

   Výtvarná soutěž – 1. oddělení

   Hrajeme divadlo – 2. oddělení

   Soutěž v pexesu - 3. oddělení


  1. Ve středu 29. 1. navštívíme zábavný park Bongo.

   Ze školy vycházíme ve 13:30, návrat v 16:30 hod.

   Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vhodné sportovní oblečení bez šňůrek, spon a jiných přívěsků, které by mohly být příčinou zranění.

   Vybíráme 70,- Kč


  1. Poplatek za druhé pololetí ve výši 750,- a 250,-

   budu vybírat v novém přístavku školy pouze:

   - v pondělí 27. 1. - ráno od 6:30 do 8:00

                             - odpoledne od 15:00 do 16:30

   - v úterý 28. 1.   - odpoledne od 15:00 do 16:30

                               (Peníze můžete poslat po dětech.)

             5. Pátek 31. 1. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY


Akce ve ŠD – prosinec 2019

 1. Advent – čas předvánoční

  Seznámení žáků s lidovými zvyky a tradicemi. Výroba malých dárků a přáníček. Činnost v jednotlivých odděleních ŠD.


  2. MIKULÁŠSKÁ – 5. 12. od 16:00 do 18:00 hod.

       3. oddělení bude po 14:00 hod. sloučeno do 1. a 2. oddělení ŠD (zelený přístavek).


 1. Projektový den: středa 11. 12. 2019 – pouze 2. oddělení ŠD

  (12:30 – 16:30 hod.)

  NAŠE SMYSLY

  ŽIVOT BEZ ZRAKU, BESEDA O VODÍCÍCH PSECH

  Po obědě se 2. oddělení přesune na celý den do hudebního

       sálu. Konec projektového dne je v 16:30 hod.

      Program: Společenské hry – uvědomění si svých smyslů

                     Beseda

                    Hry na školním hřišti

                    Vycházka do okolí školy

                    Reflexe – práce ve skupinách
  4. Divadelní představení – čtvrtek 12. 12. od 14:00 do 15:00 hod.

  MALÁ MEDVĚDÍ POHÁDKA

  Vybíráme: 50,- Kč

  Představení se koná v hudebním sále.

  Prosím rodiče, aby nerušili děti zvoněním a vyzvedli si své dítě před 14:00, nebo až po 15:00 hod.

  Keramika je posunuta na 13:00 hod - 14:00, sportovní kroužek odpadá.


  Zpívánky u stromečku – ZŠ Tuháčkova, pátek 13. 12. 2019

  Vystoupení žáků naší školy. Sraz před ZŠ Tuháčkova v 17:30 hod., naše škola by měla vystupovat mezi 17:45 - 18:00. Po zhlédnutí vystoupení odchází děti s rodiči domů.


   Andělská nadílka – 16. 12. - 20. 12. 2019.

  Lidové tradice a zvyky, pohoštění (cukroví, čaj, ovoce).


  Všem rodičům a žákům naší školy přejeme krásné a pohodové Vánoce, do nového roku hodně    zdraví a lásky.

  Vychovatelky ŠD


Akce ŠD - listopad 2019

1. "Jak pomoci zvířátkům přečkat zimu" - téma na listopad, v jednotlivých odd. ŠD.

2. Tématické vycházky do lesíka - čtvrtek 7. a 21. 11. 2019 od 14:00 do 15:00 hod.


3. Školička kouzel Jiřího Krejčího "USPÁVÁNÍ PŘÍRODY SE ZVÍŘÁTKY"

    čtvrtek 14. 11. od 14:00 do 15:00 hod. Zábavný program pro děti. 

                                                                     Vybíráme 50,- Kč


4. Projektový den k 30. výročí sametové revoluce - 3. oddělení ŠD od 12:35 do 16:30 hod.

    Návštěva Retro muzea v Dolních Heršpicích.


5. Od pondělí 25.11. do 5. 12. odvoláváme kroužky při ŠD ( šikovné ruce, hudebně - dramatický, sportík).       Budeme nacvičovat program na Mikulášskou.


Akce ve ŠD - říjen 2019

1. DNY HUDBY - od 1. října do 11. října 2019 - práce s dětmi v jednotlivých odděleních ŠD.


           

2. SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ - se koná ve čtvrtek 17. října 2019 od 14:00 do 15:00 hod. na školní                                                              zahradě.

                                                  Plnění úkolů na jednotlivých stanovištích, hry, zábava.

                                                  Za nepříznivého počasí se slavnost konat nebude, jiný termín upřesníme.

                                                  (Keramika a Sportík nebudou!!!)

3. HALLOWEEN - 24. října 2019 od 14:00 do 15:00 hod. - v jednotlivých odděleních ŠD

                           Dlabání dýní, hry.  

4. 28. října - Státní svátek

    29. a 30. října - podzimní prázdninyAkce ŠD - září 2019

1. Seznámení se s prvňáčky

2. Seznámení žáků s bezpečnostními pravidly a vnitřním řádem ŠD.

3. Uhrazení poplatku za pravidelnou docházku ŠD.

    Platbu ve výši 750,- Kč (září 2019 - leden 2020) vybíráme ve dnech 5. a 6. září 2019 - od 6:30 do 10:00 hod.

                                                                                                                                           od 15:00 do 16:30 hod.

4. Vybírání vyplněných zápisních lístků ( žáci je dostanou v pondělí 2. září 2019) - přinést do 6. září 2019 

5. Vybírání všech potřebných věcí pro ŠD - do 6. září 2019.

6. Informace o kroužcích a zapsání dětí do kroužků - do 13. září 2019