Aktuální akce

             Akce ve ŠD – leden 2020

             1. Výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu.

  1. Od 13. 1. do 17. 1. soutěže v jednotlivých

   odděleních.

   Výtvarná soutěž – 1. oddělení

   Hrajeme divadlo – 2. oddělení

   Soutěž v pexesu - 3. oddělení


  1. Ve středu 29. 1. navštívíme zábavný park Bongo.

   Ze školy vycházíme ve 13:30, návrat v 16:30 hod.

   Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vhodné sportovní oblečení bez šňůrek, spon a jiných přívěsků, které by mohly být příčinou zranění.

   Vybíráme 70,- Kč


  1. Poplatek za druhé pololetí ve výši 750,- a 250,-

   budu vybírat v novém přístavku školy pouze:

   - v pondělí 27. 1. - ráno od 6:30 do 8:00

                             - odpoledne od 15:00 do 16:30

   - v úterý 28. 1.   - odpoledne od 15:00 do 16:30

                               (Peníze můžete poslat po dětech.)

             5. Pátek 31. 1. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY


Akce ve ŠD – prosinec 2019

 1. Advent – čas předvánoční

  Seznámení žáků s lidovými zvyky a tradicemi. Výroba malých dárků a přáníček. Činnost v jednotlivých odděleních ŠD.


  2. MIKULÁŠSKÁ – 5. 12. od 16:00 do 18:00 hod.

       3. oddělení bude po 14:00 hod. sloučeno do 1. a 2. oddělení ŠD (zelený přístavek).


 1. Projektový den: středa 11. 12. 2019 – pouze 2. oddělení ŠD

  (12:30 – 16:30 hod.)

  NAŠE SMYSLY

  ŽIVOT BEZ ZRAKU, BESEDA O VODÍCÍCH PSECH

  Po obědě se 2. oddělení přesune na celý den do hudebního

       sálu. Konec projektového dne je v 16:30 hod.

      Program: Společenské hry – uvědomění si svých smyslů

                     Beseda

                    Hry na školním hřišti

                    Vycházka do okolí školy

                    Reflexe – práce ve skupinách
  4. Divadelní představení – čtvrtek 12. 12. od 14:00 do 15:00 hod.

  MALÁ MEDVĚDÍ POHÁDKA

  Vybíráme: 50,- Kč

  Představení se koná v hudebním sále.

  Prosím rodiče, aby nerušili děti zvoněním a vyzvedli si své dítě před 14:00, nebo až po 15:00 hod.

  Keramika je posunuta na 13:00 hod - 14:00, sportovní kroužek odpadá.


  Zpívánky u stromečku – ZŠ Tuháčkova, pátek 13. 12. 2019

  Vystoupení žáků naší školy. Sraz před ZŠ Tuháčkova v 17:30 hod., naše škola by měla vystupovat mezi 17:45 - 18:00. Po zhlédnutí vystoupení odchází děti s rodiči domů.


   Andělská nadílka – 16. 12. - 20. 12. 2019.

  Lidové tradice a zvyky, pohoštění (cukroví, čaj, ovoce).


  Všem rodičům a žákům naší školy přejeme krásné a pohodové Vánoce, do nového roku hodně    zdraví a lásky.

  Vychovatelky ŠD


Akce ŠD - listopad 2019

1. "Jak pomoci zvířátkům přečkat zimu" - téma na listopad, v jednotlivých odd. ŠD.

2. Tématické vycházky do lesíka - čtvrtek 7. a 21. 11. 2019 od 14:00 do 15:00 hod.


3. Školička kouzel Jiřího Krejčího "USPÁVÁNÍ PŘÍRODY SE ZVÍŘÁTKY"

    čtvrtek 14. 11. od 14:00 do 15:00 hod. Zábavný program pro děti. 

                                                                     Vybíráme 50,- Kč


4. Projektový den k 30. výročí sametové revoluce - 3. oddělení ŠD od 12:35 do 16:30 hod.

    Návštěva Retro muzea v Dolních Heršpicích.


5. Od pondělí 25.11. do 5. 12. odvoláváme kroužky při ŠD ( šikovné ruce, hudebně - dramatický, sportík).       Budeme nacvičovat program na Mikulášskou.


Akce ve ŠD - říjen 2019

1. DNY HUDBY - od 1. října do 11. října 2019 - práce s dětmi v jednotlivých odděleních ŠD.


           

2. SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ - se koná ve čtvrtek 17. října 2019 od 14:00 do 15:00 hod. na školní                                                              zahradě.

                                                  Plnění úkolů na jednotlivých stanovištích, hry, zábava.

                                                  Za nepříznivého počasí se slavnost konat nebude, jiný termín upřesníme.

                                                  (Keramika a Sportík nebudou!!!)

3. HALLOWEEN - 24. října 2019 od 14:00 do 15:00 hod. - v jednotlivých odděleních ŠD

                           Dlabání dýní, hry.  

4. 28. října - Státní svátek

    29. a 30. října - podzimní prázdninyAkce ŠD - září 2019

1. Seznámení se s prvňáčky

2. Seznámení žáků s bezpečnostními pravidly a vnitřním řádem ŠD.

3. Uhrazení poplatku za pravidelnou docházku ŠD.

    Platbu ve výši 750,- Kč (září 2019 - leden 2020) vybíráme ve dnech 5. a 6. září 2019 - od 6:30 do 10:00 hod.

                                                                                                                                           od 15:00 do 16:30 hod.

4. Vybírání vyplněných zápisních lístků ( žáci je dostanou v pondělí 2. září 2019) - přinést do 6. září 2019 

5. Vybírání všech potřebných věcí pro ŠD - do 6. září 2019.

6. Informace o kroužcích a zapsání dětí do kroužků - do 13. září 2019