Aktuální akce

Akce ve ŠD - červen 2019

1.Od 10. 6. 2019 do konce školního roku budou zrušeny všechny kroužky při ŠD.

2. V úterý 25. 6. 2019 - Zahradní slavnost - 16:30 - 19:00 hod.

    Vystoupení žáků naší školy.

3. Ve středu 26. 6. 2019 - 13:30 - 15:30 hod. Piknik na školní zahradě 

   Děti si přinesou deku, svačinku, ovoce, láhev s pitím a hry.

4. Kreslení na chodník, relaxace na školní zahradě.

5. Úhradu za ŠD v příštím školním roce 2019/2020 ve výši 750,- a 250,- budeme vybírat pouze 5. září a 6. září 2019 od 6:30 do 10:00, odpoledne od 15:00 do 16:30 hod.

Akce ve ŠD - květen 2019

1. Připomenutí konce 2. světové války (8. května)

2. Den matek - 12. května. Výroba malých dárků, přáníček.

3. Skákající žabáček (20. 5. - 24. 5. 2019). Soutěž v přeskoku přes švihadlo.

4. Malování na chodník.

5. Koupání se v bazénku, relaxace na zahradě. (Dle počasí)

6. Čtvrtek 16. 5. 2019 - Žonglování proti gravitaci od 14:00 do 15:00 hod. ve ŠD.

   Vybíráme 50,-     (Judo a keramika odpadá.)

7. Čtvrtek 30. 5. 2019 - Den dětí v Bongu. Od 14: 00 do 16:00 hod.

   Vybíráme 70,- Kč.

   Do Bonga vycházíme ve 13:30, návrat do školy v 16:30. Dětem doporučujeme vhodné           sportovní oblečení, z hlediska bezpečnosti bez šňůrek, spon a přívěsků. Z hygienických důvodů je nutné, aby děti měly ponožky!!!

   

   

   

Výsledky sportovní olympiády ŠD

Mladší dívky: 1. Alice Harvánková

  1.   Laura Jonášová

  2. Natálie Pavlíčková

Mladší kluci: 1. Kryštof Najt

  1. Michal Svoboda

  2. Dominik Podaný

Starší dívky: 1. Tereza Dvořáková

  1. Natálka Borženská

  2. Laura Dukadjinacová

Starší kluci: 1. Jiří Hartmann

  1. Vojta Jančík

  2. Matěj Borženský

První dva z každé kategorie postupují do obvodního kola, které se koná ve středu 24. dubna 2019 od 8:30 do 11:00 na ZŠ Řehořova.

Sraz v šatně ŠD v 7:45, návrat v 11:40.


 Akce ve ŠD - duben 2019

1. Velikonoční dílničky - v pondělí 1. dubna od 13:30 do 15:30 hod.
    Výrobek: dekorace na stůl, vybíráme 70,-Kč.
    Tvoření dětí bude probíhat v prostorách školní družiny. Žádáme rodiče, aby si děti ze školní družiny           vyzvedli v 15:30.

2. V měsíci dubnu se s dětmi zaměříme na jaro. 
   Duben - měsíc ptáků, kteří se k nám vrací. 

3. Den Země - 22. 4., 
    Besip - bezpečnost na silnicích a stezkách

5. Sportovní olympiáda 
   Školní kolo uspořádáme v týdnu od 8. 4. do 11. 4. 2019. 
   Běh na 60 m, hod a skok do dálky. Kategorie: 1. a 2. třída děvčata, kluci
                                                                       3. a 4. třída děvčata, kluci
   První dva z každé kategorie postupují do oblastního kola, které se koná 24. 4. 2019 na ZŠ Řehořova.
   Prosíme rodiče, aby dohlédli na sportovní oblečení a obuv svých dětí.
   V tomhle týdnu odpadá kroužek Šikovné ruce, Dramatický kroužek a Sportík.

 Akce ve ŠD – březen 2019 1. Středa 6. března 2019 od 8:30 do 11:00 hod.

  Obvodní kolo Superstar ŠD

  Nejlepší dva žáci z každé kategorie budou omluveni z vyučování a pojedou s paní vychovatelkou          E. Procházkovou na ZŠ Přemyslovo nám.

  Děti budou mít: přezůvky, svačinu, 2 jízdenky.

  Sraz: v 7:30 v šatně ŠD, odchod na autobus 7:40 hod.

 1. Městské kolo pěvecké soutěže Superstar ŠD

středa 13. března 2019 na ZŠ Antonínská. Postupují vítězové z oblastního kola.


 1. Čtení dětem – zájem o knihy a četbu, jazykolamy, básničky.

Výstava dětských knih, seznámení se s obsahem knih, spisovateli a ilustracemi.


 1. Návštěva Cinema City Olympia 21. března 2019

  Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

  Vybíráme 120,- Kč a 2 jízdenky (Možnost zakoupení občerstvení - menu pro skupiny: nápoj a popcorn 65,-Kč na dítě. Dle vašeho zvážení.)

Žáci 2., 3. a 4. třídy budou mít z organizačních důvodů vyučování do 11:40 h. Hned po obědě odcházíme na autobus. Děti, které s námi z jakýchkoliv důvodů nepojedou, si musíte vyzvednout do 13:00 hod.

Návrat do školy v 16:30 – 16:45h.

Judo a keramika nebude!

Děkujeme za pochopení, vychovatelky ŠD

5. Recitační týden

V jednotlivých odděleních ŠD (od 25. 3. do 29. 3.)Obvodní kolo pěvecké soutěže SUPERSTAR ŠD

Obvodní kolo se koná 6. března 2019 na ZŠ Přemyslovo nám. v 9:00 hod.
Žáci budou omluveni z vyučování, pojedou s paní vychovatelkou E. Procházkovou.
Do batůžku si vezmou přezůvky, svačinu, 2 jízdenky (60 min.) a věci na poslední vyučovací hodinu (11:50 - 12: 35).

Postupují: A. Churavá
                A. Voleská
                B. Skulník
                M. Doležel
                N. Nová
                T. Dvořáková
                V. Doležel
Sraz v 7:30 h v šatně ŠD, odchod v 7:40 h. 

Akce ve ŠD - únor 2019

1. Školní kolo pěvecké soutěže Superstar ŠD - středa 6. 2. 2019 od 14:00 do 15:00 hod. 
    Do školního kola postupují:
    A. Churavá, K. Momčeva, S. Pohanková, E. Koprová, A. Voleská, N. Pavlíčková, B. Skulník, M. Doležal, D. Zatloukal,                        O. Šimrle, B. Ivan, P. Juračka, A. Machátová, N. Nová, N. Borženská, T. Dvořáková, A. Varmužková, K. Churavá, V. Doležel,            J. Hartmann, M. Borženský.
   První dva z každé kategorie postupují do obvodního kola. Termín upřesníme.
   Kategorie: Děvčata 1. a 2. třída
                    Děvčata 3. a 4. třída
                    Kluci 1. a 2. třída
                    Kluci 3. a 4. třída 

2. JARNÍ PRÁZDNINY - od 11. 2. do 16. 2. 2019

3. Výtvarná soutěž na téma " OBLÍBENÁ POHÁDKA"
    Soutěž bude probíhat v jednotlivých odděleních ŠD od 18. 2. do 22. 2. 2019.


Akce ve ŠD - leden 2019

1. Úhrada za druhé pololetí školního roku 2018/2019 
   Peníze ve výši 750,- nebo 250,- Kč budu vybírat pouze: pondělí 28. ledna - ráno od 6:30 do 8:00
                                                                                                                   odpoledne od 15:00 do 16:30
                                                                                      úterý 29. ledna -  ráno od 6:30 do 8:00
                                                                                                                  odpoledne od 15:00 do 16:30
2. 14. - 18. ledna - Člobrdiáda - soutěž ve  Člověče nezlob se.

3. 24. ledna - zábavný park Bongo - 14:00 - 16:00
   Do Bonga vycházíme ve 13:30, návrat do školy v 16:30. Dětem doporučujeme vhodné sportovní oblečení, z hlediska bezpečnosti bez    šňůrek, spon a přívěsků na krku.   Vybíráme 70 Kč.

4. Superstar  28. - 31. ledna
    Pěvecká soutěž v jednotlivých odděleních ŠD. Nejlepší dvě děvčata a kluci budou postupovat do školního kola.

5. 1.února - Pololetní prázdniny

Akce ve ŠD - prosinec 2018

1. Advent - předvánoční čas, činnosti v jednotlivých odděleních ŠD
                 Seznámení žáků a lidovými zvyky a tradicemi, výroba malých dárků, přáníček... 
2. Mikulášská - 6. 12. 2018 od 16:30 do 18:30 hod.
                      Vystoupení žáků, dílničky.
3. Divadelní představení - "O černém klobouku a duhovém míči"
    V pondělí 17. prosince od 14:00 do 15:00 hod.
    Pohádka se hraje v prostorách naší ŠD, z toho důvodu prosíme rodiče, aby nerušili zvoněním a vyzvedli si svoje dítě před          představením (14:00 hod.) nebo až po pohádce. Děkujeme
                                 Od 11. 12 do 14. 12.  vybíráme 50 ,-Kč  
4. Andělská nadílka - čtvrtek 20. 12. 2018
    Lidové tradice a zvyky, pohoštění (cukroví, čaj, ovoce). Budeme rádi, když děti přinesou cukroví z domu.
    Rozdávání dárků
    Žáci, kteří budou chtít, přinesou malý dárek pro kamaráda v hodnotě 50,- Kč. Dárek předem pěkně zabalí a připevní vizitku. Prosím pomozte svým dětem s výběrem a balením dárku. Děkuji.

Všem rodičům a žákům naší školy přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019.  

Akce ve ŠD - listopad 2018

1. Plackohraní - 8. listopadu 2018 od 13:30 do 16:00 h.
    Výroba placek ve formě: placky na připnutí  - 25 Kč
                                         magnetky               - 25 Kč
                                         zrcátka, klíčenky a otvíráku  -50 Kč
2. Téma na listopad " Jak pomoci zvířátkům přečkat zimu" - aktivity v jednotlivých odděleních ŠD
3. Výlet do Obory - čtvrtek 15. 11. 2018
   Vážení rodiče, 
    ze školy budeme vycházet po obědě cca 13:30 h. Pojedeme autobusem č.50 do Kohoutovic, projdeme se Oborou, uvidíme volně     pohybující se daňky a jinou lesní zvěř. Do školy se vrátíme kolem 16:30 h. Děti budou mít vhodné oblečení a obuv do přírody, svačinu a 2 jízdenky.
Keramika odpadá!

4. Nacvičování programu na Mikulášskou - od 26. 11. - 6. 12. 2018 (v tomto období odvoláváme kroužky Šikovné ruce, Hudebně dramatický kroužek a Sportík).
5. Vycházky do okolí školy (listopad - březen)
   V zimním období zavedeme tématické vycházky do okolí školy. Jedná se o pondělí, úterý a pátek od 14:00 hod do 15:00 hod.Akce ve ŠD - říjen 2018

1. Slavnost padajícího listí 
    Čtvrtek 4. 10. 2018 od 14:00 do 16:00 hod. na školní zahradě.
    Plnění úkolů na stanovištích, hry, zábava. Za nepříznivého počasí se slavnost nekoná, jiný termín upřesníme. 
    Sportík tento den nebude!!!

2. V týdnu od 15. 10. do 19. 10. 2018 - Týden chutí a barev podzimu
    Děti si přinesou plody a přírodniny podzimu ( jablka, švestky, dýně...)

3. Podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2018

4. PLACKOHRANÍ - 8. listopadu 2018 13:30 - 16:00
   Děti si zábavnou formou vyrobí placku s vlastním obrázkem. Placky se hodí jako skvělý dárek k narozeninám, Vánocům...
   Možnosti: Placky na připnutí   25 Kč
                   Magnetky                25 Kč
                   Zrcátka                   50 Kč
                   Klíčenka                  50 Kč  
                   Otvírák                    50 Kč
Peníze děti přinesou předem!!!  24. - 26. října 2018

Zájmové kroužky při ŠD 2018 / 2019

Pondělí -     Šikovné ruce  14:00 - 15:30                           Vedoucí :  Hrdličková
Úterý -        Atletika        14:00 - 15:00                            Vedoucí:  Nádeníčková
                  Basketbal      15:00 - 16:00                            Vedoucí:  Vavřínek
POZOR  ZMĚNA:  KROUŽEK HUDEBNĚ DRAMATIKÝ bude od 15. 10. 2018  ve STŘEDU - 14:00 do 15:00.
Středa     Hudebně dramatický kroužek - 14:00 - 15:00     Vedoucí :  Hrabinová
               Basketbal  16:00 - 17:00                                   Vedoucí :  Vavřínek
Čtvrtek - Judo          13:30 - 14:30                                   Vedoucí :  Hořt
            - Keramika    14:00 - 15:00                                   Vedoucí : Formánková
            - Sportík       14:30 - 15:30                                   Vedoucí : Procházková

Akce ve ŠD - září 2018

1. Seznámení se s prvňáčky

2. Seznámení a upozornění žáků s bezpečnostními pravidly ŠD a s vnitřním řádem ŠD.
Uhrazení poplatku za pravidelnou docházku ŠD.
Platba ve výši 750 Kč se vybírá v úterý 4. září 2018 a ve středu 5. září 2018 od 6:30 do 10:00h., odpoledne od 15:00 do 16:30h.

3. Žádám rodiče, aby současně s poplatkem za ŠD, odevzdali vyplněný zápisní lístek ŠD, který žáci dostanou v pondělí 3. září 2018.

4. Informace o kroužcích a zapsání žáků do zájmových kroužků - 10. září 2018.