Aktuální akce

Akce ve ŠD - listopad 2017

1. Termíny návštěvy knihovny - středa 14:00 - 15:00 hod.

   1. 11. - 1. odd. ŠD

   8. 11. - 2. odd. ŠD

 15. 11. - 3. odd. ŠD


2. Jak pomoci zvířátkům přečkat zimu - téma programu na listopad v jednotlivých odděleních ŠD.

3. Výlet do Obory - pondělí 6. 11.

   Vážení rodiče,

  ze školy budeme vycházet po obědě ve 13:30 hod, návrat do školy v 16:30 hod. Pojedeme autobusem č. 50 do Kohoutovic, projdeme   se Oborou, kde uvidíme volně se pohybující daňky a jinou lesní zvěř. Do školy se vrátíme kolem 16:30 hod. Dejte dětem vhodné oblečení a obuv do přírody a 2 jízdenky mhd a svačinu.

4.  Skákající žabáček - od 7. 11. do 15. 11. švihadlová soutěž v jednotlivých odděleních ŠD.

5. V zimním období (listopad - březen) zavedeme opět ve středu tématické vycházky do okolí školy. ( 14:00 - 15:00 hod.)      Vyzvedněte si  své dítě před 14:00 hod. nebo až v 15:00 hod.

6. Od pondělí 27.11. do 6. 12. z důvodu nácviku programu na Mikulášskou, odvoláváme kroužky při ŠD.