Školní družina

→ Aktuální akce

 Plán akcí na školní rok


Děti z naší ŠD mohou využívat prostor v přístavku školy, který jim slouží k odpočinku, hrám a dalším činnostem před i po vyučování. Ke zpříjemnění pobytu se jim snažíme utvářet program tak, aby uspokojil jejich zájmy a potřeby.Mezi oblíbenou činnost patří výtvarná výchova, která rozvíjí dovednosti, tvůrčí zobrazovací schopnosti, fantazii a vede je k samostatné tvořivé práci. Své výrobky si s radostí odnášejí domů na výzdobu bytu, či svého pokoje.Přejeme si, aby se dětem v naší ŠD líbilo!

Provoz školní družiny

Informace o školní družině

Oddělení:

Vychovatelka:

Třídy:

I.   odd.

Bc. Petra Hrabinová

1. a 3. tř.

II.  odd.

Danuše Hrdličková

2. a 3. tř.

III. odd.

Eva Procházková

3., 4. a 5 tř.


Časový rozvrh

Ranní družina:

6:30 – 8:45 hod.

Odpolední družina:

11:30 – 16:30 hod.


Kontakt

Telefonní čísla:

778 475 926

 

778 475 927


Vedle výtvarných činností se mohou účastnit dramatického kroužku a „protáhnout se“ v kroužku pohybových her. Děti chodí pravidelně s paní vychovatelkou cvičit do fitcentra. Za pěkného počasí chodíme na školní zahradu.