Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště

 

funkce:

konzultační hodiny:

tel. číslo:

e-mail:

Mgr. Eva Doležalová

speciální pedagožka

pondělí
12:45 – 13.30

606 370 707

eva.dolezalova@zsb.cz

Mgr. David Kříž

metodik prevence sociálně-patologických jevů

Pondělí
13:45 – 14:30

775 699 466

david.kriz@zsb.cz

Mgr. Dana Šilingrová

výchovná poradkyně

středa
8:00 – 8:45
12:00 – 13:30

778 475 923

dana.silingrova@zsb.cz