Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště

 

funkce:

konzultační hodiny:

tel. číslo:

e-mail:

    PhDr. Eva Dostalová

speciální pedagožka

pondělí
12:45 – 13.30

606 370 707

eva.dostalova@zsb.cz

    Mgr. David Kříž

metodik prevence sociálně-patologických jevů

pondělí
13:45 – 14:30

775 699 466

david.kriz@zsb.cz

    Mgr. Dana Přepechalová

výchovná poradkyně

středa
8:00 – 8:45
12:00 – 13:30

778 475 923

dana.prepechalova@zsb.cz