Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení vyučování ve školním roce
02. 09. 2019 - slavnostní zahájení
04. 09. 2019 - započetí výuky dle rozvrhu
09. 09. 2019 - započetí výuky nepovinných předmětů

Termíny pedagogických klasifikačních rad
19. 11. 2019 - 1. čtvrtletí
27. 01. 2020 - 2. čtvrtletí (1. pololetí) 
14. 04. 2020 - 3. čtvrtletí
25. 06. 2020 - 4. čtvrtletí (2. pololetí)

Termíny třídních schůzek s rodiči
17. 09. 2019 - 1. - 9. ročník
19. 11. 2019 - 1. - 9. ročník
20. 01. 2020 - 1. - 9. ročník
14. 04. 2020 - 1. - 9. ročník
16. 06. 2020 - 1. - 9. ročník
Období školního vyučování
02. 09. 2019 - 31. 01. 2020 - 1. pololetí
01. 02. 2020 - 30. 06. 2020 - 2. pololetí


Termíny přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia
29. 02. 2020 (do 20. 02. odevzdat výchovné poradkyni)

Zápis do 1. třídy
03. 04. 2020, 14:00 - 18:00 hod.

Školní prázdniny
29. 10. 2019 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny
21. 12. 2019 - 05. 01. 2020 - vánoční prázdniny
31. 01. 2020 - pololetní prázdniny
17. 02. 2020 - 23. 02. 2020 - jarní prázdniny
09. 04. 2020 - 13. 04. 2020 - velikonoční prázdniny

01. 07. 2020 - 31. 08. 2020 - letní prázdniny