Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení vyučování ve školním roce
01. 09. 2020 - slavnostní zahájení
04. 09. 2020 - započetí výuky dle rozvrhu
07. 09. 2020 - započetí výuky nepovinných předmětů

Termíny pedagogických klasifikačních rad
25. 11. 2020 - 1. čtvrtletí
25. 01. 2021 - 2. čtvrtletí (1. pololetí) 
13. 04. 2021 - 3. čtvrtletí
24. 06. 2021 - 4. čtvrtletí (2. pololetí)

Termíny třídních schůzek s rodiči
17. 09. 2020 - 1. - 9. ročník
25. 11. 2020 - 1. - 9. ročník
12. 01. 2021 - 1. - 9. ročník
13. 04. 2021 - 1. - 9. ročník
15. 06. 2021 - 1. - 9. ročník
Období školního vyučování
01. 09. 2020 - 31. 01. 2021 - 1. pololetí
01. 02. 2021 - 30. 06. 2021 - 2. pololetí


Termíny přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia
29. 02. 2021 (do 20. 02. odevzdat výchovné poradkyni)

Zápis do 1. třídy
09. 04. 2021, 14:00 - 18:00 hod.

Školní prázdniny
26. 10. 2020 - 30. 10. 2020 - podzimní prázdniny
23. 12. 2020 - 03. 01. 2021 - vánoční prázdniny
29. 01. 2021 - pololetní prázdniny
22. 02. 2021 - 28. 02. 2021 - jarní prázdniny
01. 04. 2021 - 05. 04. 2021 - velikonoční prázdniny

01. 07. 2021 - 31. 08. 2021 - letní prázdniny