Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení vyučování ve školním roce
04. 09. 2017 - slavnostní zahájení
05. 09. 2017 - započetí výuky dle rozvrhu
11. 09. 2017 - započetí výuky nepovinných předmětů

Termíny pedagogických klasifikačních rad
21. 11. 2017 - 1. čtvrtletí
25. 01. 2018 - 2. čtvrtletí (1. pololetí) 
17. 04. 2018 - 3. čtvrtletí
25. 06. 2018 - 4. čtvrtletí (2. pololetí)

Termíny třídních schůzek s rodiči
01. 09. 2016 - 1. ročník
12. 09. 2017 - 2. - 9. ročník
21. 11. 2017 - 1. - 9. ročník
09. 01. 2018 - 1. - 9. ročník
17. 04. 2018 - 1. - 9. ročník
12. 06. 2018 - 1. - 9. ročník
Období školního vyučování
04. 09. 2017 - 31. 01. 2018 - 1. pololetí
01. 02. 2018 - 29. 06. 2018 - 2. pololetí


Termíny přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia
01. 03. 2018 (do 20. 02. odevzdat výchovné poradkyni)

Zápis do 1. třídy
06. 04. 2018, 14:00 - 18:00 hod.

Školní prázdniny
26. 10. 2017 - 27. 10. 2017 - podzimní prázdniny
23. 12. 2017 - 02. 01. 2018 - vánoční prázdniny
02. 02. 2018 - pololetní prázdniny
05. 02. 2018 - 11. 02. 2018 - jarní prázdniny
29. 03. 2018 - 30. 03. 2018 - velikonoční prázdniny

02. 07. 2018 - 31. 08. 2018 - letní prázdniny