Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení vyučování ve školním roce
03. 09. 2018 - slavnostní zahájení
05. 09. 2018 - započetí výuky dle rozvrhu
10. 09. 2018 - započetí výuky nepovinných předmětů

Termíny pedagogických klasifikačních rad
20. 11. 2018 - 1. čtvrtletí
28. 01. 2019 - 2. čtvrtletí (1. pololetí) 
16. 04. 2019 - 3. čtvrtletí
24. 06. 2019 - 4. čtvrtletí (2. pololetí)

Termíny třídních schůzek s rodiči
03. 09. 2018 - 1. ročník
18. 09. 2018 - 2. - 9. ročník
20. 11. 2018 - 1. - 9. ročník
08. 01. 2019 - 1. - 9. ročník
16. 04. 2019 - 1. - 9. ročník
11. 06. 2019 - 1. - 9. ročník
Období školního vyučování
03. 09. 2018 - 31. 01. 2019 - 1. pololetí
01. 02. 2019 - 28. 06. 2019 - 2. pololetí


Termíny přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia
28. 02. 2019 (do 20. 02. odevzdat výchovné poradkyni)

Zápis do 1. třídy
05. 04. 2019, 14:00 - 18:00 hod.

Školní prázdniny
29. 10. 2018 - 30. 10. 2018 - podzimní prázdniny
22. 12. 2018 - 02. 01. 2019 - vánoční prázdniny
01. 02. 2019 - pololetní prázdniny
11. 02. 2019 - 17. 02. 2019 - jarní prázdniny
18. 04. 2019 - 22. 04. 2019 - velikonoční prázdniny

29. 06. 2019 - 01. 09. 2019 - letní prázdniny